11kV 33kV Heat Shrink Cable Joints Single Core XLPE Cable

11kV 33kV Heat Shrink Cable Joints Single Core XLPE Cable

 

 

 

High Voltage Heat Shrink Cable Joints 6.6kV - 33kV Paper & Polymeric Cables

Single Core XLPE Cables 

11kV 17.5kV 24kV 33kV Cables

 

Single Core XLPE 7.2 - 12kV Heat Shrink Cable Joints 
XLPE Cable Joint - Part Number Voltage Cable Range 
SPJ 12X-25-70-1  7.2kV - 12kV  25-70mm²
SPAJ 17.5P-70-95-3  7.2kV - 12kV 95-185mm²
SPAJ 17.5P-120-185-3  7.2kV - 12kV  185-300mm²
SPAJ 17.5P-240-400-3  7.2kV - 12kV 400-630mm²
SPJ 12X-800-1  7.2kV - 12kV 800mm²

 

Single Core XLPE 17.5kV - Heat Shrink Cable Joints 
XLPE Cable Joint - Part Number Voltage Cable Range 
SPJ 17.5X-25-70-1  17.5kV    25-70mm²
SPJ 17.5X-95-185-1  17.5kV  95-185mm²
SPJ 17.5X-185-300-1  17.5kV  185-300mm²
SPJ 17.5X-400-630-1  17.5kV  400-630mm²
SPJ 17.5X-800-1  17.5kV  800mm²

 

Single Core XLPE 24kV - Heat Shrink Cable Joints 
XLPE Cable Joint - Part Number Voltage Cable Range 
SPJ 24X-25-70-1  24kV  25-70mm²
SPJ 24X-95-185-1  24kV  95-185mm²
SPJ 24X-185-300-1  24kV  185-300mm²
SPJ 24X-400-630-1  24kV  400-630mm²
SPJ 24X-800-1  24kV  800mm²

 

Single Core XLPE 33kV - Heat Shrink Cable Joints 
XLPE Cable Joint - Part Number Voltage Cable Range 
SPJ 36X-25-70-1  33kV 25-70mm²
SPJ 36X-95-185-1  33kV 95-185mm²
SPJ 36X-185-300-1  33kV 185-300mm²
SPJ 36X-400-630-1  33kV  400-630mm²

Adobe 11kV 33kV Heat Shrink Cable Joints Single Core XLPE Cable

UK Time - GMT:

11kV 33kV Heat Shrink Cable Joints Single Core XLPE Cable