11kV 33kV Heat Shrink Cable Joints Single Core PILC Cable & Transition (XLPE)

11kV 33kV Heat Shrink Cable Joints Single Core PILC Cable

 

 

 

High Voltage Heat Shrink Cable Joints 6.6kV - 33kV Paper & Polymeric Cables

    Single Core PILC Cables & Transition XLPE   

11kV 17.5kV 24kV 33kV Cables 

 

Single Core PILC 11kV-12kV Heat Shrink Cable Joints 
PILC Cable Joint - Part Number Voltage Cable Range 
SPJ 12P-50-95-1  11kV-12kV  50-95mm²
SPJ 12P-120-185-1  11kV-12kV  120-185mm²
SPJ 12P-240-400-1  11kV-12kV  240-400mm²
SPJ 12P-500-630-1  11kV-12kV  500-630mm²

 

Single Core PILC 33kV Heat Shrink Cable Joints 

PILC Cable Joint - Part Number Voltage Cable Range 
SPJ 36P-50-95-1  33kV   50-95mm² 
SPJ 36P-120-185-1  33kV   120-185mm²
SPJ 36P-240-400-1  33kV   240-400mm²
SPJ 36P-500-630-1  33kV   500-630mm²

 

Single Core PILC to XLPE 11kV-12kV Heat Shrink Cable Joints 
Transition Cable Joint - Part Number Voltage Cable Range 
SPJ 12PX-50-95-1  11kV-12kV 50-95mm² 
SPJ 12PX-120-185-1  11kV-12kV 120-185mm² 
SPJ 12PX-240-400-1  11kV-12kV 240-300mm² 
SPJ 12PX-500-630-1  11kV-12kV 500-630mm²

 

Single Core PILC to XLPE 33kV Heat Shrink Cable Joints 
Transition Cable Joint - Part Number Voltage Cable Range 
SPJ 36PX-50-95-1  33kV 50-95mm² 
SPJ 36PX-120-185-1   33kV 120-185mm² 
SPJ 36PX-240-400-1  33kV 240-300mm² 
SPJ 36PX-500-630-1  33kV 500-630mm²

Adobe 11kV 33kV Heat Shrink Cable Joints Single Core PILC Cable & Transition (XLPE)

UK Time - GMT:

11kV 33kV Heat Shrink Cable Joints Single Core PILC Cable & Transition (XLPE)